2011-07-21

Lerun Txiki-Morterika

Epaitegietan gure salaketak bere bidea jarraitzen zuen bitartean, batere lotsarik gabe poligonoa egiteko zeukaten lehenengo traba kendu zuten gainetik, epaiaren emaitza jakingo balute bezela, justiziaren gainetik. Guk gure esku zegoen ia guztia egin dugulakoan gaude.

De Lerun txiki

Hain leku dotoreaz disfrutatzen jarraitu ahal izateko

De Lerun txiki

Lehenik basarria galdu genuen
De Lerun txiki

De Lerun txiki

Halere, bertan pasatakoak betirako geratuko dira gure oroimenean
De Lerun txiki

De Lerun txiki

De Lerun txiki

De Lerun txiki
ATZERA BOTA DUTE LERUN TXIKI-MORTERIKAKO PLAN PARTZIALAREN AURKAKO ERREKURTSOA

EAEko Auzitegi Nagusiak atzera bota du Lerun Txiki baserria eta bere ingurua babesteko asmoz aurkeztu genuen errekurtsoa.

Epaiaren arabera, plan partzialak ez du behar ingurumen eraginaren azterketarik, eremuko ubideekiko gutxieneko tarte legalak jasotzen ditu, ondare kultural gisa katalogatu gabe zegoela-eta Lerun txiki baserriak ez du merezi babesik eta (paperean) ez du urratzen ingurugiro eta pertsonen zaintza.

Ez gaitu ustekabean harrapatu. Esperantza handirik izan ez arren saiatu beharra geneukan, batez ere, azken 30 urteetan Elgoibarko hirigintza planifikatu duten jarduna argitara ateratzeko: ekoizpenaren hazkunde etengabea eta etekin azkarraren bila (jeneralean beraiena) eta Natura eta pertsonekiko begirunerik gabe. Jakingo al dugu inoiz lindanez kutsatutako lurren inguruan gertatutakoa? Eta Ballegoitxiko amarruaz?
Epai honek ez digu Lerun Txiki-Morterikako industrigunearekiko dugun iritzia aldatuko: makur batzuen kontu korronteak loditzeko Deba ibaiaren kilometro bat, hiru baserri, ondo zaindutako baso autoktonoa eta lur sail itzela txikitu behar zituen jokaldi urbanistikoa. Eta gune batzuetan atzera egin badute ere, ez da izan ingurugiroari dioten errespetuagatik, gainetik duten erakundeak aginduta baizik.

Gai honetan inbertitu ditugun denbora, lan eta diru guztia ondo jarrita izango dira Elgoibartarren artean ondare kulturala eta ingurumenaren zaintzaren beharraren gogoa zabaltzeko balio izan badu. Konturatu gabe pasatu ez delaren seinale da ikastolako umeek ea zergatik bota zuten Lerun Txiki alkateari galdetu ziotenean.

Elgoibar Berdeaz ahoa betetzen zaienez, ez dute arazorik edukiko eredugarri izan eta eskatu dugun bezala egungo legedia beteaz Ingurugiro Inpaktuko Txostena egiteko, nahiz eta epaiak 92ko proiektua denez, ez dela behar esan.

Udalari eskaera publikoa eginez bukatu nahi dugu idatzi hau: LERUN TXIKI BASERRIAREN HONDAKINEN ALBOAN BIZI DEN IA 200 URTEKO HARITZAREN INDULTUA ESKATZEN DUGU. Gure historiaren parte da zuhaitz hau, baita txori, mamorro, onddo eta goroldioen habitata ere. Begirune osoa zor diogu mirari natural honi.

De Lerun txiki


DESESTIMADO EL RECURSO PARA LA ANULACION DEL PLAN PARCIAL DE LERUN TXIKI-MORTERIKA

El Tribunal Superior de Justicia de la CAV ha desestimado el recurso que presentamos para proteger el caserío Lerun Txiki y la zona natural que lo rodea.

Según la sentencia: no es preciso estudio de impacto ambiental en el Plan Parcial, éste respeta los límites legales de separación con el río Deba, el caserío (los escombros, mejor dicho) Lerun Txiki no merece protección al no estar catalogado (porque no les interesaba) como patrimonio cultural, y no vulnera (sobre el papel) el deber de protección del medio ambiente y de las personas.

A pesar de la pena que nos ha dado, no nos ha pillado de sorpresa. No teníamos demasiadas expectativas pero había que intentarlo, más que nada, para sacar a relucir como funcionan quienes persiguiendo el aumento constante de la producción y el beneficio rápido (el suyo, generalmente) han planificado el urbanismo en Elgoibar en los últimos 30 años: sin respeto hacia la Naturaleza y a las personas. ¿Sabremos algo de las tierras contaminadas con lindane? ¿Y del pufo de Ballegoitxi?

Esta sentencia no cambia nuestra opinión sobre el polígono industrial de Lerun Txiki-Morterika: un pelotazo urbanístico que iba a destruir un kilometro del río Deba, tres caseríos, un bosque autóctono bien conservado y una superficie de tierra enorme para beneficio de las cuentas corrientes de unos pocos listos. Y que sólo se han echado atrás en parte, no por su conciencia medioambiental, sino porque les han obligado instancias superiores.

Todo el tiempo, esfuerzo y dinero que hemos invertido en este asunto estará bien empleado si ha servido para concienciar a la gente de Elgoibar de la necesidad de proteger el medio ambiente y el patrimonio cultural. Cuando l+s niñ+s de la ikastola le preguntan al alcalde por qué han derribado Lerun Txiki es señal de que el tema no ha pasado desapercibido.

Ya que se les llena la boca con Elgoibar Berdea, no tendrán problemas para dar ejemplo y tal y como lo hemos solicitado, realizar un Estudio Impacto Ambiental, aunque el dictamen haya dicho que no hace falta porque el proyecto es del 92.

Queremos acabar este escrito con una petición pública al ayuntamiento: PEDIMOS EL INDULTO PARA EL ROBLE DE CASI 200 AÑOS QUE VIVE JUNTO A LOS ESCOMBROS DEL CASERÍO LERUN TXIKI. Este árbol es parte de nuestra historia y hábitat de pájaros, insectos, hongos y musgos. Merece nuestro respeto como la maravilla natural que es.

De Lerun txiki

Hemen ikusi dezakezue notizia prentsan
Noticias de Gipuzkoa
Diario Vasco